PolishEnglishEnglishGermanRussian
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Tytuł projektu: „ Stworzenie i wprowadzenie do oferty aplikacji do inteligentnego zarzadzania produkcją w zakładach przemysłowych z zastosowaniem sieci neuronowych, automatyzacją planowania zamówień oraz produkcji.”

  •   Cel projektu:
Celem projektu jest promocja polskiej marki "Code Team" na rynkach międzynarodowych oraz wzrost działalności przedsiębiorstwa "Code Team" poprzez wejście na nowe rynki eksportowe: niemiecki, amerykański i brytyjski.

  • Planowane efekty:
·     wejście przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne;
·     zwiększenie poziomu aktywności przedsiębiorstwa w zakresie umiędzynarodowienia i innowacyjności prowadzonej działalności;
·    zwiększenie przychodów z eksportu

Wartość dofinansowania: 430.525,00 PLN
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Tytuł projektu: „ Stworzenie i wprowadzenie do oferty aplikacji do inteligentnego zarzadzania produkcją w zakładach przemysłowych z zastosowaniem sieci neuronowych, automatyzacją planowania zamówień oraz produkcji.”

całkowita wartość projektu: 143.910,00PLN
kwota dofinansowania: 99.450,00PLN

Zapraszamy do zapoznania się z przetargiem

Nowoczesne rozwiązania

Naszym głównym celem jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić możliwie najlepsze efekty. Skupiamy się na budowaniu aplikacji internetowych i desktopowych przy użyciu C #, PHP i Java.

Nasze osiągnięcia

Pracujemy nad wieloma projektami, zawsze zapewniając naszym klientom najlepszą obsługę. Tworzymy aplikacje od małych stron statycznych do skomplikowanych systemów informatycznych.

Lubimy pomagać

Dużą częścią naszej działalności jest pomaganie innym w realizacji ich marzeń i pomysłów. Wierzymy, że praca zespołowa i pomocniczość są podstawowymi cechami stałego rozwoju.

Codeteam na arenie międzynarodowej

Firma Codeteam prezentuje i promuje swoją pracę wystawiając stoiska marketingowe na targach odbywających się w różnych zakątkach świata...

Dotychczas prezentowaliśmy swoją pracę na targach:

Współpracuj z CodeTeam.

Oferujemy szeroki zakres usług programistycznych

Oprogramowanie statystyczne i badawcze

Wspieranie projektów badawczych na uniwersytetach

Strony internetowe

Oprogramowanie internetowe, strony internetowe z pozycjonowaniem i administracją, kompleksowa obsługa sklepów internetowych

Aplikacje bazodanowe

Aplikacje biznesowe, stacjonarne i mobilne

TOP